Warunki rezerwacji

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI I ANULACJI POKOI HOTELOWYCH I POZOSTAŁYCH USŁUG HOTELOWYCH

Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację i ważności rezerwacji.

 1. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI
  1. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
   1. Wysłanie zamówienia w formie pisemnej: listem, faksem lub w formie elektronicznej poprzez e-mail
   2. Osobiste złożenie zamówienia w recepcji ośrodka
   3. Telefoniczne zamówienie pobytu,
  2. Na życzenie gościa po dokonaniu rezerwacji Ośrodek prześle potwierdzeniem rezerwacji na wskazany przez Państwa adres, numer faksu, e-mail.
  3. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej rezerwacji jest uiszczenie zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.
  4. Istnieje możliwość zwrotu zadatku wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych pisemnie, wynikających z okoliczności losowych, niezależnych od osoby dokonującej rezerwacji. Oceny pod kątem zasadności tych okoliczności dokonuje Dyrekcja OW Energetyk.
  5. Zadatek o którym mowa winien być wpłacony na konto Ośrodka w formie przelewu bankowego w ciągu 7 dni od daty dokonania rezerwacji lub w terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzającym rezerwacje.
  6. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego ORW Pomorze:
   Bank PKO BP SA 95 1020 4649 0000 7002 0166 9654
   Do przelewów zagranicznych: Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW
   konto walutowe euro: 81 1020 4649 0000 7702 0174 1149
  7. Pozostała kwota za pobyt płatna jest w recepcji Ośrodka przy zakwaterowaniu.
  8. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie rezerwacja zostanie anulowana.
  9. Rezerwacja zgłoszona do 2 dni przed datą planowanego pobytu nie wymaga wpłaty zadatku
  10. Naliczanie wartości rezerwowanych usług następuje zgodnie z obowiązującym Cennikiem Ośrodka w dacie dokonania rezerwacji.
 2. ANULOWANIE REZERWACJI
  1. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej. listem, faksem lub w formie elektronicznej poprzez e-mail
  2. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
  3. W przypadku skrócenia pobytu –Ośrodek nie dokonuje zwrotu za niezrealizowany pobyt. Gość jest zobowiązany do uiszczenia 100% wartości zarezerwowanego pobytu.
  4. W okresie od 01 listopada do 31 marca, w przypadku turnusów rehabilitacyjno -zdrowotnych lub ofert specjalnych Ośrodek zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji bądź zmiany terminu.
  5. Gość o anulacji turnusu rehabilitacyjnego lub oferty specjalnej zostanie powiadomiony przez Ośrodek w możliwie najszybszym terminie lecz nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.
  6. W przypadku anulowania przez Ośrodek rezerwacji turnusu rehabilitacyjnego-zdrowotnego lub oferty specjalnej – Ośrodek zaproponuje Gościowi inny (najbliższy możliwy) termin lub zwrot wpłaconej kwoty zadatku.